Pas på livsfarlige alliker i skorstenen!

Allike-forebyggelsen med trådnet

Det er netop i øjeblikket, at allikerne bygger reder, og de har en forkærlighed for skorstene. Det er derfor vigtigt, at du netop nu får sat trådnet over hullet skorstenen før fuglenes yngletid i april. Er alliken først flyttet ind og har fået æg eller unger, skal du først have en dispensation fra jagt- og vildtforvaltningsloven, før allikerne lovligt kan fjernes fra skorstenen.

Alliken er ikke et skadedyr, men foruden svineri fra fuglenes eskrementer, er det uheldige, at allikernes rede stopper skorstenen, så livsfarlig kulilte siver ind i huset. Gasarten kulilte kan hverken lugtes eller smages, og der har desværre været flere eksempler i Danmark, hvor allikereder har været årsag til kulilteulykker, der har kostet menneskeliv.

I dag skal vi en tur til Allerød, hvor alliker er i gang med at bygge rede hos en uheldig husejer, så vi skal hurtigt have fjernet reden inden, der lægges æg i reden i starten af april. Vores skadedyrteknikkere har alle en håndværksmæssigt uddannelse som f.eks. tømrer eller blikkenslager, og har foruden kendskab til skadedyr også den nødvendig faglige baggrund til at udbedre og forhindre fremtidige skader på boligen.

Får du lidt dårlig samvittighed over at tvinge allikerne væk fra din skorsten, så er det en god ide at sætte redekasser op til fuglene. En redekasse til alliker er det samme som en stærekasse, blot med et indflyvninghul, der er dobbelt så stort, omkring 10 cm i diameter.

Har du brug for hjælp til Allike-forebyggelsen med trådnet, så er det nu, at du skal kontakte os inden, der lægges æg i reden i begyndelsen af april. Ring til Skadedyrservice Nordkysten eller send en mail på kontakt@skadedyrservice.dk

Skriv et svar