Duesikring

duesikring

Trænger din bolig til duesikring?

Duen kaldes også ‘den flyvende rotte’, hvilket skyldes de sygdomme som duen kan sprede. I duernes reder og i deres eskrementer udklækkes biller, møl, mider og lopper som udgør en storhygiejnerisiko for spredning af sygdomme som musetufus, salmonella og papegøjesyge. Sidstnævnte sygdom kan overføres til mennesker og giver en influenza-lignende tilstand med feber, hovedpine, forkølelse og generelt ubehag.

Foruden spredning af sygdomme sviner, støjer og ødelægger duer og andre fugle ejendomme for millioner af kroner årligt, da fuglenes eskrementer indholder syre, der ætser murværk, natursten m.m. Syren er så kraftig, at den også kan lave skader i lakken på bilen. 

Der findes flere forskellige løsninger til duesikring. Det vigtigste er at gøre det så svært eller umuligt for duerne at slå sig ned. Den valgte metode afhænger af problemet, tilgængeligheden, økonomien og hvordan løsningen skal falde ind i den nuværende arkitektoniske udformning. De mest anvendte løsninger til duesikringer er:

  • Wire: Stålwirer der forhindrer, at duerne kan sætte sig.
  • Pigge: Pigge’ der gør ,at duerne ikke kan lande.
  • Facadepigge: Monteres på bygninger, hvor man ønsker at forhindre svaler i at bygge reder.
  • Mågeværn: Monteres hvor måger og andre store fugle kan tage ophold.
  • Solarpigge – Solarpigge monteres ved solcellepaneler, så fugle ikke kan kravle ind under panelerne.
  • Barrieresystem: Fjederstål som rulles ud på f.eks. gesimser
  • Net og gitre: Forhindrer fugle i at flyve ind på altaner m.m.
  • Elskinne: Skinne med strømførende tråde, der giver duerne et kraftigt men ufarligt stød

Her dueværn i rustfrit stål med fire rækker, der monteres på gesimser og bygningsfremspring for at hindre ophold af duer og andre fugle. 

Ringduen og tyrkerduen må jages i perioden 1. november til 31. januar. Hulduen er fredet. Til gengæld er tamduen undtaget fra almindelige jagtbestemmelser og må jages hele året. Der kan dog hos Skov- og Naturstyrelsen søges om dispensation til at bekæmpe både ring- og turkerduer uden for jagtperioden – det ud fra begratningen ‘skadevoldende vildt.

Bor du i byzone, kan du ikke blot uden videre skyde duerne, det kræver oftes en særlig tilladelse fra myndighederne, de fleste vælger dog at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper.

Sådan kender du forskel på duearterne i Danmark

Skulle du finde på at gå på jagt, så lyder anbefalingen fra Naturstyrelsen, kun at regulere duer, der der flyver i flok – dette fordi enlige duer har ofte unger i reden. Derudover er det en god ide, at kunne se forskel på duetyperne. 

Ringduen (Columba palumbus) også kaldet for skovduen er den største og er nem at kende på de karakteristiske hvide pletter på begge sider af halsen.

Hulduen (Columba oenas) minder og ringduen, blot uden de kendte hvide pletter. Den har samme størrelsen som tamduen og ligner den til forveksling. Farven kan variere meget fra grå fjerdragt til meget farvestrålende. Hulduen er fredet. 

Tyrkerduen (Streptopelia decaocto) er den mindste af de almindelige duer og har en lyse/beige fjerdragt og et sort ‘halsbånd’.  

Vi udfører både forbyggende bekæmpelse af duer samt oprydning og  desinficering. Prisen afhænger af opgaven.

Ring 3060 5657 og få et tilbud eller send os en mail på: kontakt@skadedyrservice.dk – gerne med yderligere oplysninger og vedhæftede billeder – så ringer vi dig op for en aftale.

Tyrkerdue

 

Ringdue