Effektiv bekæmpelse af muldvarpe

muldvarpe

Om muldvarpen hører til gruppen af skadedyr er nok op til din egen fortolkning, men ifølge lovgivningen må den bekæmpes. Det lille dyr, der på latin bærer det fine navn Talpa europaea findes i hele Danmark. Den bliver kun 16-18 cm lang vejer som voksen under 100 gram. Modsat mosegrisen spiser den ikke dine afgrøder, da den kun lever af insekter, alligevel kan muldvarpen kan være til store irritation for de danske haveejere. Dels ødelægger de mange muldvarpeskud græsplænen, men dens op til 200 meter lange gange kan også hurtigt skabe kaos i dine blomster- og grønsagsbede.

Sådan bekæmpes muldvarpe

Bekæmpelse af muldvarpe sker ved brug af ‘små perler’ som, når de går i forbindelse med jordens fugtighed, udvikler en temmelig giftig gas. Denne metode er absolut den mest effektive til at slippe af med de generende muldvarpe. Bekæmpelse med fosforbrinteudviklende midler til gasning af muldvarpe og mosegrise må kun udføres af personer, der har været på et specielt kursus hos Institut for Agroøkologi og har erhvervet en G1-autorisation fra Miljøstyrelsen – det har vores teknikkere og de er registret i MAB (Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler). Som krævet af Miljøstyrelsen føres der journal over alle gennemførte gasninger, journalerne gemmes i 3 år.

Prisen for muldvarpebekæmpelse af fra 1400 kroner ekskl. moms (1750 inkl. moms).

Har du problemer med muldvarpe, så kontakt os på telefon 3060 5657 – så kommer du hurtigt og effektivt af med muldvarpene.

Har du muldvarpe, har din nabo stor risiko for også at være angrebet. Tjek om naboen også har problemer med muldvarpe. Hvis I begge ønske bekæmpelse, så kan vi tilbyde en bedre pris.

slip af med muldvarpeskud i haven