Bliv fri for møl nu!

Der findes flere tusinde forskellige arter af møl. I Danmark er klædemøl (Tineola bisselliella) og pelsmøl (Tinea pellionella) de mest forekomne.

Bekæmpelse af møl

Har du klædemøl i huset eller lejligheden, så kræver det professionel hjælp. Møl udgør ingen sundhedsrisiko, men laverne ødelægger tekstiler som uldtæpper, pelsværk, skind, læder og tøj. De omkring 10 mm lange larver lever af tekstiler som pels, uld, silke, hår og fjer, og efterlader huller samt forurening af tøj og stoffer. Møl lægger op til 150 æg i deres levetid, så hvis de ikke bekæmpes, kan man hurtigt at huset fuld af tekstilædende larver.

Skadedyrservice Nordkysten bekæmper møl med en lugt- og pletfri insektgift, der er helt ufarlig for mennesker og dyr. For at opnå det bedste resultat og blive fri for både møl, larver og æg anbefaler vi to behandlinger med to ugers mellemrum.

Prisen for 1. behandling er fra 1.400 kroner ekskl. moms

Prisen for 2. behandling er fra 1.200 kroner ekskl. moms

Ring 24499789 i dag for effektiv bekæmpelse af møl.

Vi bekæmper også mus, mosegrise, muldvarpe, hvepse, duer, klædemøl, myrer, sølvfisk, kakerlakker, væggelus og andre skadedyr.